LUẬT HUỲNH GIA – GROUP

TẬN TÂM – UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Hotline: 0933.128.810

Mail: tuvanhuynhgiagroup@gmail.com

Chấm dứt tình trạng trả lời “đề nghị làm theo quy định pháp luật”

Nội dung chính
  • Việc các doanh nghiệp gửi văn bản nhờ Cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, nhưng được trả lời là “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…”. Việc trả lời chung chung như vậy không giúp doanh nghiệp giải quyết được khó khăn, vướng mắc.
  • Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 để giải quyết vấn đề ngày.

1. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung

Hôm qua (Thứ 6 ngày 27/10/2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Như vậy, với Chỉ thị nêu trên từ Thủ tướng Chính phủ thì Cơ quan có thẩm quyền không được phép trả lời chung chung, không cụ thể, như là “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…” mà phải trả lời một cách rõ ràng để người dân, doanh nghiệp giải quyết được khó khăn, vướng mắc.

đề nghị làm theo quy định pháp luật

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đồng thời, tại Chỉ thị 27/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Định kỳ hàng tháng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

3. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2023, tập trung hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính).

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HUỲNH GIA - GROUP
Công ty TNHH Tư Vấn Huỳnh Gia – Group tự hào là một công ty chuyên nghiệp và đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn luật, tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực như: Đầu tư, Quản trị Doanh nghiệp, Thương mại, Hợp đồng (trong nước và quốc tế), …
HOTLINE: 0933.128.810 - 0967.172.827
ĐỊA CHỈ: 76 đường ĐX82, khu phố 2, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
EMAIL: tuvanhuynhgiagroup@gmail.com