LUẬT HUỲNH GIA – GROUP

TẬN TÂM – UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Hotline: 0933.128.810

Mail: tuvanhuynhgiagroup@gmail.com

Khách hàng được vay ngân hàng để trả nợ khoản vay tiêu dùng trước hạn ở ngân hàng khác từ ngày 01/9/2023 đúng không?

Nội dung chính

Khách hàng được vay ngân hàng để trả nợ khoản vay tiêu dùng trước hạn ở ngân hàng khác từ ngày 01/9/2023 đúng không?

Theo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống.

Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN như sau:

Những nhu cầu vốn không được cho vay

6. Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho                       vay còn lại của khoản vay cũ;

b) Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn                     trả nợ.

Theo quy định tại những nhu cầu vốn không được cho vay nêu trên, NHNN đã mở rộng quy định tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại Tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống thay vì chỉ được vay phục vụ sản xuất kinh doanh.

Quy định này chính thức được áp dụng từ ngày 01/9/2023.

Điều kiện để ngân hàng cho vay vốn là gì?

Theo quy định tại Điều 94 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, khách hàng vay vốn phải đáp ứng 03 điều kiện gồm:

(i) Mục đích vay vốn hợp pháp,

(ii) Có phương án sử dụng vốn khả thi,

(iii) Có khả năng tài chính để trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay.

Đây là các điều kiện vay vốn tối thiểu mà khách hàng phải đáp ứng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành.

Theo đó, Thông tư 39/2016/TT-NHNN cũng hướng dẫn áp dụng các điều kiện này, cụ thể tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (khoản 5 Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/9/2023) quy định như sau:

Điều kiện vay vốn

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 3. Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 4. Có khả năng tài chính để trả nợ.
 5. Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Theo đó, tổ chức tín dụng sẽ xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn sau đây:

 • Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ.
 • Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Cho phép trả nợ vay ngân hàng bằng ngoại tệ từ ngày 01/9/2023?

Trước đây, tại Điều 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định nội dung này như sau:

Đồng tiền cho vay, trả nợ

 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay.

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung quy định về đồng để cho vay và trả nợ tín dụng như sau:

 • Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Như vậy, quy định mới cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng được phép thỏa thuận đồng tiền trả nợ cho các khoản vay miễn là phù hợp với quy định của pháp luật mà không hạn chế như quy định trước đó.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2023

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HUỲNH GIA - GROUP
Công ty TNHH Tư Vấn Huỳnh Gia – Group tự hào là một công ty chuyên nghiệp và đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn luật, tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực như: Đầu tư, Quản trị Doanh nghiệp, Thương mại, Hợp đồng (trong nước và quốc tế), …
HOTLINE: 0933.128.810 - 0967.172.827
ĐỊA CHỈ: 76 đường ĐX82, khu phố 2, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
EMAIL: tuvanhuynhgiagroup@gmail.com